"
"Een vrije handeling, die als ‘niet gemeend’ en buiten het gewone leven staande bewust is, die niettemin den speler geheel in beslag kan nemen, waaraan geen direct materieel belang verbonden is, of nut verworven wordt, die zich binnen een opzettelijke bepaalde tijd en ruimte voltrekt, die naar bepaalde regels ordelijk verloopt, en gemeenschapsverbanden in het leven roept, die zich gaarne met geheim omringen of anders door vermomming als anders dan de gewone wereld accentueren."
Huizinga, Homo ludens

Toen ik een vader en dochter vroeg om elementen uit hun leven te tekenen vertelde de vader, die docent is, openhartig over hoe hij zijn eerste schooldag elk jaar weer ervaart.