"
" Als we een foto zien van een paar jaar geleden, kan deze foto een groot aantal herinneringsbeelden uitlokken. Dit principe wordt door Watzlawick (1978) pars pro toto genoemd: het geheel wordt uitgelokt door een onderdeel van dit geheel. "
Van Rosmalen, Het woord aan de verbeelding
Een grote broer deelde zijn herinnering met zijn kleine broer aan de hand van een getekend ‘ankerpunt’.

Een grote broer deelde zijn herinnering met zijn
 kleine broer aan de hand van een getekend ‘ankerpunt’. In dit geval zorgt het tekenen van een deel van de herinnering (het kleedje) ervoor dat hij zich weer herinnert hoe hij zich toendertijd voelde.